Remedial teaching begrippenlijst

A    ADD

       ADHD

       Automatiseringsproblemen met rekenen : Het valt vaak als eerste op dat het kind langzaam rekent. Vaak zijn de antwoorden wel goed, maar er wordt tellend gerekend en dat kost tijd. Op den duur ontstaan er steeds meer problemen omdat de sommen moeilijker worden. Het leren van de tafels gaat moeizaam. Soms valt het pas in groep 5 op dat een kind met rekenen niet voldoende kan automatiseren omdat het kind heel handig is geworden in het snel tellen. In groep 3 heeft het kind vaak onvoldoende geoefend met automatiseren van de sommen onder de 10 en 20. Deze sommen vormen het fundament onder het 'rekenhuis'. Zonder dit fundament ontbreekt een stevige basis waarop verder gebouwd kan worden. Hoe eerder deze problemen worden onderkend, hoe sneller de remediëring resultaat oplevert.

       Automatiseringsproblemen met lezen

B    Begeleiding van startende leerkrachten

       Begeleiding van rugzakleerlingen

       Begrijpend lezen

C    Coaching van leerkrachten

       Combinatiegroep

       Communicatie

D    Didactiek

       Dyscalculie

       Dyslexie

       Dyslexieverklaring

       Dyslexiebegeleiding

E     Ernstige Taal- en spraakproblemen

       Ervaring in de bovenbouw

       Ervaring in de onderbouw

       Evaluatie

       Externe remedial teacher

F     Faalangst

       Feedback

G    Gedragsproblemen

H    Handelingsgerichte aanpak

       Handelingsplan

       Hoogbegaafdheid

I      Instructie

       Interactie

J     Juf

K    Klassenleerkracht

       Klassenmanagement

L     Leerlinggebonden financiering (LGF)

       Leerproblemen

       Leerstijl

       Leesproblemen

       Leren wordt weer leuk!

       Lesgeven wordt weer leuk!

       Lesvoorbereiding

M    Meester

       Methode

N    Nabespreking

O   Oefenen

      Onderwijsbegeleiding

      Ordeproblemen

      Ouders

      Ontwikkelingsgericht onderwijs

P    Pedagogisch klimaat

R    Rekenproblemen

       Remedial Teaching

       Reflectie

       Rugzak (LGF)

       Rugzakje

       Rugzakbegeleiding op school

       Rugzakleerling

S    Samenwerken

       Startende leerkracht 

       Spellingsproblemen

       SMART-doelen

       School Video-interactiebegeleiding

T     Taal in blokjes

       Tellen op de vingers

U     Uit het hoofd leren

V      Verlengde instructie 

        Vernieuwingstraject    

        Video-interactiebegeleiding

W     Werkhoudingsproblemen

Y      Y

Z      Zelfvertrouwen

        Zorgleerling