Rekentoets training voortgezet onderwijs
Voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs geef ik training om de rekentoets met succes af te ronden.

De training wordt individueel gegeven, zodat er gericht kan worden gewerkt aan de specifieke rekenproblemen van de leerling.

Ik werk vraaggestuurd, en zo nodig pak ik onderliggende hiaten aan.

De training vindt plaats in een ontspannen sfeer, waardoor eventuele faalangst sterk wordt verminderd.

De training duurt 30 minuten per keer en vindt 1 maal per week plaats.

Na de training en instructie maakt de leerling thuis enkele opgaven zelfstandig, die de volgende keer worden besproken.

De kosten: 10-rittenkaart: € 220,--

Losse lessen: € 25,-- per keer.